Smysl života je smysl činnosti, ve které vidíme přínos v budoucnu. Viktor Frankl