Adam Wojnar - Investiční zprostředkovatel do nemovitostí v Anglii
Adam Wojnar

Investování do nemovitostí

Jak je realizován podpis kupní smlouvy a přeregistrace na katastru nemovitostí v Británii: Váš detailní průvodce

Tento průvodce vám podrobně vysvětlí kroky potřebné k podpisu kupní smlouvy a přeregistraci nemovitosti v Británii. Mezi klíčové body patří výměna smluv, uzavření transakce, TR1 formulář a zápis v Land Registry. Získejte komplexní přehled, abyste co nejvíce snížili rizika a maximalizovali svůj zisk jako realitní investor.

Hlavní momenty tohoto procesu spočívají ve správném chápání výměny smluv a jejich uzavření, což jsou dvě nezbytné fáze při nákupu nemovitosti.

Výměna smluv: Základní etapa v procesu kupní smlouvy a přeregistrace v Británii

Při výměně smluv dochází k momentu, kdy se transakce stává závaznou. V tomto bodě obě strany, kupující a prodávající, uzavírají smlouvu, která definuje podmínky prodeje, mimo jiné cenu, termín uzavření smlouvy, finanční podmínky a další specifikace.

Domluvme si video schůzku

Pro investory do nemovitostí je zásadní zajistit, že veškeré podstatné podmínky jsou jasně stanoveny a že smlouvy byly právně prověřeny. Investoři také musí zaplatit zálohu v hodnotě 10 % z kupní ceny k potvrzení svého zájmu o nákup.

Je rovněž klíčové, aby investoři pečlivě procházeli smlouvy a zkontrolovali, zda jsou pro ně výhodné, a předešli tak potencionálním finančním nesrovnalostem.

Uzavření transakce: Konečné fáze nákupu nemovitosti v Británii

Uzavření transakce je završením procesu nákupu, kdy kupující se stává oficiálním vlastníkem a musí zaplatit zbylé 90 % ceny nemovitosti. Po tomto kroku může nový vlastník zahájit renovace nebo pronajímání objektu pro zisk.

Je dobré si uvědomit, že termín uzavření smlouvy může být odlišný od termínu výměny smluv, zejména pokud je potřeba více času na vyřešení financí nebo dalších detailů.

V tomto článku se dovíte více o pojmech, se kterými se setkáte u převodu vlastnictví – 21 základních termínů při převodu nemovitosti ve Velké Británii

Formulář TR1: Váš průvodce tímto klíčovým dokumentem pro převod vlastnictví

TR1 je standardní formulář používaný při změně vlastnických práv nemovitosti v Británii. Tento dokument je potřebný pro aktualizaci v Land Registry. Obsahuje údaje o prodávajícím, kupujícím a konkrétní nemovitosti, a také detaily o ceně a podmínkách převodu.

Správné vyplnění a včasné odevzdání formuláře TR1 je základem pro rychlý a bezproblémový převod nemovitosti.

Domluvme si video schůzku

Zápis v Land Registry: Krok za účelem potvrzení vlastnických práv

Tento postup se vztahuje na záznam vlastnických práv k nemovitosti. Proces obvykle zahrnuje právní kroky, které zajišťují jistotu vlastnictví a chrání před podvody či spory.

Proces zápisu v Land Registry zahrnuje:

    – Vyplnění a podání formuláře TR1 s poplatkem za zápis.

    – Ověření informací z formuláře TR1.

    – Zápis nového vlastníka do katastru po ověření.

Doba trvání tohoto procesu se může lišit v závislosti na konkrétní situaci. Právníci, kteří zastupují při převodu, obvykle tuto činnost řídí.

Podpisování kupní smlouvy a formuláře TR1

Oba dokumenty, kupní smlouva a formulář TR1, jsou podepisovány oběma stranami. Pokud je podpis proveden na dálku, existují dva exempláře dokumentu, kde každá strana podepisuje jen svůj vlastní. Tyto podepsané verze se poté spojí. Takový postup umožňuje, aby se strany nemusely setkat v jedné místnosti.

Právní zástupce následně uschová dokumenty a zašle stranám buď kopie, nebo originály, zatímco si ponechá kopie pro své záznamy. To je souhrnný pohled na proces převodu nemovitosti v Británii, často kladená otázka klientů.

Můžeme si nyní detailněji probrat možnosti investování do britských nemovitostí. Uvidíte, jak vám při nákupu mohu pomoci ušetřit peníze, jak vybrat tu správnou nemovitost a jak vyjednat výhodné podmínky nákupu. Podívejte se na tuto stránku. Pokud máte zájem, podívat také na mou druhou webovou stránku https://bohatydikyrealitam.cz. Na anglickém realitním trhu působím již více než 15 let.

Adam Wojnar

Adam Wojnar - Investiční zprostředkovatel do nemovitostí v Anglii
Adam Wojnar

Jsem investor, konzultant a zprostředkovatel investic do nemovitostí. Mým klientům pomáhám s investováním na zahraničním realitním trhu více než 2 roky. Obraťte se na mě.

Kvalitní zdroj informací

Nemusíte se obávat, nebudu Vás spamovat.  Mým cílem je Vám přinést pravidelně každý týden kvalitní obsah, informace, rady a v neposlední řadě možné investiční příležitosti, které lze realizovat okamžitě. 

Počet přihlášených investorů 3375